ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ

Trang Chủ PHỤ HUYNH – HỌC SINH ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ

Kính chào quý Phụ Huynh, cùng các em học sinh! Để tiện tìm gia sư phù hợp cho con em của phụ huynh cũng như cho các em học sinh, xin mời quý phụ huynh và các em học sinh điền vào mẫu thông tin tìm gia sư sau!

Khi nào có gia sư phù hợp, Trung tâm gia sư Nhân Tài sẽ liên hệ với quý huynh và các học sinh sớm nhất! Cảm ơn!

Mẫu Đăng Ký Tìm Gia Sư


Bảng Học Phí Tham Khảo

Học Phí 2 buổi/tuần

Lớp Sinh viênGiáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,41.000.000 – 1.100.0001.400.000 – 1.600.000
5, 6,7,81.100.000 – 1.200.0001.600.000 – 1.800.000
9, 10,11,121.200.000 – 1.500.0001.800.000 – 2.000.000

 

Học Phí 3 buổi/tuần

Lớp Sinh viênGiáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,41.200.000 – 1.400.0002.000.000 – 2.400.000
5, 6,7,81.400.000 – 1.800.0002.400.000 – 2.800.000
9, 10,11,121.800.000 – 2.200.0002.800.000 – 3.000.000

Học Phí 4 buổi/tuần

Lớp Sinh viênGiáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,41.600.000 – 1.800.0002.800.000 – 3.200.000
5, 6,7,81.800.000 – .2.000.0003.200.000 – 3.500.000
9, 10,11,122.200.000 – 2.500.0003.500.000 – 4.000.000

Học Phí 5 buổi/tuần

Lớp Sinh viênGiáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,41.800.000 – 2.200.0003.500.000 – 4.000.000
5, 6,7,82.200.000 – 2.400.0004.000.000 – 4.500.000
9, 10,11,122.400.000 – 3.000.0004.500.000 – 5.000.000

 

Học phí Ôn Thi Tốt Nghiệp - Luyện thi ĐHCĐ

Số buổiSinh viênGiáo viên
2 buổi1.600.0002.400.000
3 buổi2.400.0003.600.000
4 buổi3.200.0004.800.000

Học Phí Ôn Thi Tuyển Sinh Lớp 10

Số buổiSinh viênGiáo viên
2 buổi1.500.0002.000.000
3 buổi2.000.0003.000.000
4 buổi2.500.0004.000.000

 

Học Phí Ngoại Ngữ - Tin Học

Số buổiSinh viênGiáo viên
2 buổi1.600.0002.000.000
3 buổi2.000.0003.000.000
4 buổi2.600.0004.000.000